References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Prome Žilina sa darí v Rusku i doma

Tržby 29,5 milióna korún dosiahla v prvom polroku žilinská architektonická a projektantská spoločnosť Proma. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje nárast približne o 24 percent, pričom plán na prvých šesť mesiacov tohto roka firma prekročila takmer o 10 percent.

Vlani dosiahla táto spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá zamestnáva 59 ľudí, celkový obrat vyše 59 miliónov korún. K najvýznamnejším prácam, ktoré firma realizovala, patrili projekty dvoch výrobných závodov švédskej firmy Swedwood, jedného pri Liptovskom Mikuláši a druhého pri Moskve. “Rast firmy na oboch trhoch si vyžiadal, aby sme otvorili pobočky v Bratislave a v Moskve. Moskovskú expozitúru sme zriadili vlani, bratislavskú tento rok,“ povedal riaditeľ Promy Ján Majerský.

V druhej polovici roku 2004 Proma bude klásť dôraz na potvrdenie nových zákaziek v Rusku a na úspešné spracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie pre automobilový závod Kia Motors pri Žiline. Objednávku na tieto práce získala žilinská firma po víťazstve v tendri, ktorý trval niekoľko mesiacov.

Proma, ktorá vznikla v roku 1990, sa zaoberá architektúrou a projektovaním stavieb, prípravou stavebných investícií a technickým dozorom stavieb. Vlastní licenciu na projektové, inžinierske a technické práce vo výstavbe v celej Ruskej federácii s platnosťou do roku 2007.

zdroj: Daniela Zverková, Hospodárske noviny, 22. 07. 2004.


File to download:

Top