References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

PROMA sa podieľa na podpore zamestnanosti

Spoločnosť Proma, s.r.o. Žilina, ktorá sa zaoberá architektúrou, projektovaním a developerskou činnosťou v oblasti stavebníctva, získala prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na projekt Inovatívny systémový program SIZUS určený na podporu zamestnanosti v regióne. Európska únia (EÚ) sa na financovaní tohto projektu podieľa 95 %, zvyšok spolufinancuje spoločnosť Proma, s.r.o. a tím rozvojového partnerstva, ktorý tvoria Žilinská univerzita a L.A.X. media, s.r.o. Nadnárodnými partnermi v rámci realizačného partnerstva sú spoločnosti z Holandska, Francúzska a Talianska. V rámci aktivít nadnárodného partnerstva sa uskutočnia spoločné výskumy a výmeny skúseností.

Partneri projektu sa sústredia aj na vývoj spoločných nástrojov a metodík a zanalyzujú výhľady a potreby pracovníkov, a to v rámci vnútroštátnych aj európskych súvislostí. Jednou z ďalších aktivít partnerstva je medzinárodný seminár na Slovensku, ktorý sa uskutoční v roku 2006. Schválením projektu tak Proma vstúpila do jeho druhej fázy, ktorou je samotná realizácia.„Hlavným cieľom projektu je podpora rastu zamestnanosti znevýhodnených skupín absolventov škôl a osôb nad 50 rokov na trhu práce, s dôrazom na rovnosť príležitostí žien a mužov technického alebo ekonomického smeru,“ vysvetľuje Ing. Jozef Štrba, technický riaditeľ spoločnosti Proma.

Ako ďalej dodáva, na splnenie cieľov projektu použije Proma systémový program SIZUS (skupinové závesné a supervízne stáže), ktorý je vyprofilovaný z dlhoročných skúseností spoločnosti. Spomenutý program sa orientuje najmä na zlepšenie rozvoja komunikačných schopností potenciálnych zamestnancov, zvládnutie informačných technológií, cudzích jazykov a na samotnú stáž odborného charakteru v oblasti architektúry a projektovania v stavebníctve. Výber účastníkov programu sa uskutoční v mesiacoch máj až jún 2006. „Samotná realizácia programu SIZUS sa začne v auguste 2006 a trvať by mala 40 dní,“ poznamenáva J. Štrba.

Projekt sa podľa neho bude zameriavať hlavne na zvýšenie efektívnosti prostredníctvom inovatívnych nástrojov a metód. „Bude riešiť problémy v oblasti diskriminácie a nerovnosti na trhu práce v súvislosti so strategickým cieľom IS Equal v SR,“ dodáva J. Štrba. Praktické skúsenosti z výsledkov projektu budú podľa jeho slov slúžiť nielen členom rozvojového partnerstva, účastníkom nadnárodnej spolupráce, ale aj ďalším subjektom, a to nielen v Žilinskom samosprávnom kraji.

Iniciatíva Equal je jedným z nástrojov politiky zamestnanosti Európskej únie, je financovaná z Európskeho sociálneho fondu. Členským štátom únie poskytuje priestor pre spoluprácu a výmenu praktických skúseností v oblasti zamestnanosti.Projekt pre spoločnosť Proma, s.r.o. vypracovala žilinská spoločnosť Euroformes, s.r.o., zaoberajúca sa europoradenstvom na Slovensku.Úspechy spoločnosti Proma, s.r.o. sa odzrkadlili aj v jej umiestnení v rámci prvej desiatky inžiniersko-projektových organizácii, ktoré hodnotil časopis Eurostav za minulý rok z hľadiska jednotlivých hospodárskych ukazovateľov.

Prvé miesto získala Proma, s.r.o. v hodnotení minuloročnej rentability kapitálu. Spoločnosť Proma, s.r.o. taktiež v polovici augusta tohto roka obhájila certifikačným auditom spoločnosťou TUV systém manažérstva kvality. 1.www.byt.sk: PROMA, s.r.o. Žilina sa podieľa na podpore zamestnanosti v regióne 2.www.gufera.sk: PROMA, s.r.o. Žilina sa podieľa na podpore zamestnanosti v regióne 3.www.krpa.sk: PROMA, s.r.o. Žilina sa podieľa na podpore zamestnanosti v regióne 4.www.stavba.sk: PROMA, s.r.o. Žilina sa podieľa na podpore zamestnanosti v regióne 5.

zdroj: www.infostav.sk: Firma Proma získala z eurofondov zdroje na podporu zamestnanosti v regióne


File to download:

Top