References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

PROMA pokračuje v expanzii do Ruska

Slovenská spoločnosť získala finančnú garanciu na rozsiahlu výstavbu v Moskve Bratislava, 21. 2. 2003

K podpisu kontraktu medzi slovenskou spoločnosťou Proma a ruskou bankou Fora Bank došlo dnes na zasadaní medzivládnej komisie na pôde Ministerstva hospodárstva SR. Kontrakt zaručuje spoločnosti Proma garanciu investícií na výstavbu obchodného a zábavného centra v Zelenograde pri Moskve. „Podpis zmluvy je zavŕšením už takmer ročnej práce našej spoločnosti na príprave výstavby obchodných a zábavných centier v ruskej metropole,“ povedal Ján Majerský, riaditeľ spoločnosti Proma. „Podpis kontraktu je významný nielen pre samotnú spoločnosť Proma, ale aj pre ostatné stavebné firmy na Slovensku, pre ktoré sa týmto takisto otvára možnosť pôsobiť na expandujúcom ruskom trhu,“ dopĺňa J. Majerský.

Kontrakt na jednej strane zaručuje finančné prostriedky na výstavbu, na druhej strane zaväzuje Promu k plnej zodpovednosti za výstavbu v celom jej rozsahu. To znamená zodpovednosť za výber projektanta, zabezpečenie potrebných povolení na výstavbu, výber dodávateľa a subdodávateľov stavebných prác a zabezpečenie kolaudácie stavby. Ďalšou etapou pripravovanej investície bude výber projektanta a spracovanie štúdie stavby s ekonomickým hodnotením (feasibility study), konkretizácia schémy financovania a výber hlavného zhotoviteľa stavby.


File to download:

Top