References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Proma má dcérsku spoločnosť

Zavedenie systému manažérstva kvality, udržanie ekonomickej stability a uplatňovanie zásad podnikovej kultúry vo vnútornej a vonkajšej komunikácii, to všetko považuje riaditeľ žilinskej spoločnosti Proma Ján Majerský za prípravu nevyhnutnú pre vstup firmy do konkurenčného prostredia EÚ.

Proma vlani utŕžila z projektovej a inžinierskej činnosti 37,5 mil. Sk s mierou zisku 9,8 percenta. To vytvorilo podmienky pre investície do rozšírenia projektových a inžinierskych kapacít do Moskvy a pre nedávne založenie dcérskej spoločnosti PROMA Invest, s. r. o., v Bratislave.

Jej cieľom je príprava a riadenie investičných projektov. Firme sa z finančného hľadiska darilo aj v prvom polroku, keď prekročila stanovený finančný plán. Na oblasť, v ktorej Proma pôsobí, sa podľa Majerského nevzťahuje žiadne prechodné obdobie pre prácu v krajinách EÚ.

Takmer okamžite po vstupe sa nám otvorí výrazne väčší trh práce pre podnikanie v oblasti prípravy stavebných investícií, projektového riadenia a developerskej činnosti,` povedal. Spoločnosti sa podobne ako ďalšej slovenskej firme ZIPP vo februári tohto roka podarilo uzatvoriť kontrakt s ruskou bankou Fora Bank.

Proma by na základe kontraktu mala zabezpečovať výstavbu obchodno-zábavného centra v objeme troch miliónov dolárov v meste Zelenograd, vzdialenom 30 kilometrov od Moskvy. Stavba je určená pre súkromného investora z Moskvy a dokončená by mala byť v druhej polovine roku 2004. Podľa informácie Majerského, investícia je v štádiu prípravy a momentálne pracujú na doplnení jej finančnej schémy.

zdroj: Halka Tytykalová, Hospodárske noviny z 25.6.2003


File to download:

Top