References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Poďakovanie za nezištnú podporu podujatia „Spája nás nádej a láska

Tibor Mikuš
(predseda)
Trnavský samosprávny kraj Trnava, 14.05.2010

Vážený pán Majerský,
dovoľte, aby som Vám. touto cestou vyjadril poďakovanie za Vašu nezištnú podporu podujatia „Spája nás nádej a láska”, ktoré sa konalo dňa 12.05.2010 v priestoroch haly (Družba v Trnave Toto podujatie spojito športom a koncertom známych, umelcov nielen deti, mládež i dospelú populáciu, ak poukázalo i na veľký problém, ktorý rezonuje v našej spoločnosti, a to je páchanie násilia na iných.

   Radosť a smiech zdravých i handicapovaných detí z Trnavského a Žilinského kraja Bola úprimná a veľká. Verím že našou spoločnou prioritou ľudskosti je úsmev a spokojnoť na tvárach práve tých, ktorým život nedáva veľa šancí rozhodovať a plánovať svoju Budúcnosť vzhľadom na svoje zdravotné postihnutie, alebo násilné obmedzenie inou osobou.

   Vysoko si vážim Vašu finančnú, ale i osobnú podporu podujatia organizovaného v našom regióne a verím, že našou spoločnou snahou sme prispeli nielen k dobrej veci, ale i k spolupráci a rozvoju našich regiónov. Želám Vám pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov a v neposlednom rade Vám ďakujem za záslužnú činnosť, ktorú vykonávate v prospech tých, ktorí to najviac potrebujú.

S pozdravom

 

Vážený pán
Ing. Ján Majerský PhD.
predseda správnej rady skupiny PROMA
Bytčická 16, Žilina


File to download:

Top