References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Od murára k top manažérovi

OD murára k top manažérovi „Musíme nájsť rovnováhu medzi tým, čo chceme dosiahnuť, a čo dokážeme svojimi schopnosťami,“ hovorí riaditeľ spoločnosti Proma s.r.o. Ján Majerský Ing. Ján Majerský Funkcia : riaditeľ Proma, s.r.o. Vek : 45 rokov Stav : ženatý, otec troch detí Vzdelanie : Stavebná fakulta SVŠT Jazyky : ruština, angličtina Záľuby : záhrada, šport, komunikácia a ľudské zdroje Krédo : nehľadaj dôvody prečo vzniká problém, ale hľadaj možnosti ako ho riešiť. Vzťah k stavebníctvu mal daný geneticky. Od malička trávil celé hodiny so stavebnicami a s drevenými kockami. V mladosti mu však chýbal vzťah k zodpovednosti. Preto na základnej škole nebol dobrým žiakom.

Z dôvodu slabých študijných výsledkov sa nedostal na strednú školu. Nastúpil na stredné odborné učilište, kde v profesii murára získaval nové praktické skúsenosti so stavebníctvom. Vykonával najprv pomocnú, neskôr odbornú prácu. Ešteže si včas uvedomil svoju nachýlenú životnú dráhu! Učilište nedokončil, pretože prešiel rovno na strednú školu, kde sa už dostal bez problémov. Vo štvrtom ročníku študoval dokonca s vyznamenaním. Vďaka dobrému základu zvládol strednú školu odborne veľmi dobre. Kreslenie výkresov, pozorovanie diania na stavbách a projektové práce mu spôsobovali potešenie. Dozrievanie osobnosti Rozhodol sa študovať na vysokej škole. Vybral si Stavebnú fakultu SVŠT. Štúdium mu išlo ako po masle. Oženil sa a po skončení vysokej školy odišiel pracovať, aby sa postaral o rodinu. O pätnásť rokov sa do školy vrátil, aby si zvýšil kvalifikáciu ako externý doktorand. „Dúfam, že po rôznych prerušeniach toto štúdium už konečne dokončím.

Získal som totiž nový pohľad na školu, vzdelávanie i na študijnú tému, ktorú v rámci štúdia spracovávam,“ smeje sa Ján Majerský, ktorý medzitým absolvoval viacero kurzov z oblasti stavebnej fyziky a tepelnej ochrany budov. Aktívne sa zúčastnil množstva seminárov a napísal niekoľko zaujímavých prác do odborných periodík a v poslednom čase aj do dennej tlače. V nich sa zaoberá hlavne manažmentom, riadením ľudských zdrojov. Pochopil, že vedieť je poklad, ale prax je kľúč k nemu. Ako člen prezídia a predseda komisie pre projektovanie a reinžiniering pracuje J. Majerský aktívne vo Zväze stavebných podnikateľov. Je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov a hosťujúci člen Českej komory stavebných inžinierov. Býva v Rajeckých Tepliciach, kde je nezávislým poslancom mestského zastupiteľstva.

Podnikové štipendium zaväzovalo nastúpiť po skončení školy do Projektového inžinierskeho ústavu pri koncerne VHJ ZVL, kde odpracoval päť rokov. Po roku 1989 akceptoval ponuku z Pozemných stavieb Žilina, kde sa podieľal na zavádzaní výpočtovej techniky do projektovania ako vedúci ateliéru interaktívnej grafiky. Rok 1990 bol rokom spoločenského varu. Celá spoločnosť sa zmietala v názorových rozdieloch a vytvárala zaujímavé spektrum. Mnohé podniky nebolo možné udržať v starých koľajach. Dnes sú mnohé z nich prerobené na celkom odlišnej manažérskej báze. Podnikateľské chodníčky Bolo logické, že Ján Majerský si založil vlastnú firmu.

Už desať rokov je vlastníkom firmy Proma. Z jednej malej kancelárie sa jeho spoločnosť rozrástla na firmu, v ktorej pracuje 69 ľudí v Žiline, a v strediskách v Moskve, Bratislave a v Nitre. Podnik produkuje ročne desiatky miliónov korún obratu. Z hľadiska tržieb patrí do prvej desiatky projektových organizácií na Slovensku. Zároveň je na popredných stupienkoch z hľadiska miery zisku. „Čo zarobíme, využívame hlavne na rozvoj a ďalšie vízie spoločnosti. Výsledkom je ekonomický rast a dobré hospodárske výsledky našej firmy. Darmo nášho klienta uvedieme do estetického a kvalitne zariadeného priestoru, ukážeme naše špičkové technické vybavenie a pritom vykážeme iba milión korún zisku. Je logické, že takto vybudovanú firmu sme nemali z čoho zaplatiť a u rozumných klientov by to pôsobilo nevierohodne.

Každý podnikateľ pracuje preto, aby vytvoril optimálny zisk, ktorý však musí použiť hlavne pre plnenie cieľov a vízie firmy, tvorbu nových hodnôt a kvality. Rešpektovanie týchto princípov sa v Prome vyplatilo.“ Potvrdením týchto princípov riadenia spoločnosti Proma je aj cena bronzový Golem 2003, ktorý Proma, s.r.o., získala za ekonomický rast v roku 2002 v celoštátnej súťaži malých a stredných podnikateľov v oblasti služieb. Akciu organizovali Slovenská ratingová agentúra a denník Hospodárske noviny. Celý čas po skončení vysokej školy pracoval J. Majerský iba v projektovej oblasti a v investičnej príprave stavieb. Získal bohaté skúsenosti z projektovania, riadenia a kontroly stavebných investícií. Začal v regióne Žiliny. So spolupracovníkmi postupne rozšíril činnosť na oblasť stredného Slovenska.

Dnes pôsobí Proma na Slovensku, v Čechách a v Rusku. „Komunikujeme so zahraničnými firmami. Prichádzajú k nám investori. Na to treba odborne, intelektuálne, jazykovo a komunikatívne vybavených ľudí. Stýkame sa s ľuďmi rôznych pováh a národností. Týmto smerom vediem filozofiu firmy, vzdelávam ľudí a investujem do sociálneho programu. Nejde o to, aby ľudia pracovali len pre peniaze, ale aj pre podmienky, ktoré firma vytvára. Hlavné je u ľudí vzbudiť chuť, aby sa usilovali stať sa tými, čím sa stať môžu, a aby na to v sebe našli dosť energie a motivácie. Firma im musí vytvárať motivačné prostredie. Je to najdôležitejšia, ale aj najťažšia úloha každého podnikateľského subjektu.“ Na správnej ceste Mnohí ľudia nie sú trpezliví. J. Majerský si myslí, že najväčšou hodnotou spoločnosti je ľudský kapitál.

Výrobné prostriedky si možno požičať alebo kúpiť, narábajú však s nimi ľudia. A tí musia byť vzdelaní, motivovaní, komunikatívni, musia chápať a mať vzťah k tímovej práci, musia byť zapálení pre ciele a víziu firmy. „Cestu k cieľom a vízii firmy musíme ľuďom ukázať my, vrcholoví manažéri. Musíme im vytvárať podmienky pre ich činnosť, aby mohli ciele plniť. Od ľudí však očakávame lojalitu, pozitívnu komunikáciu a myslenie. Existujú tri skupiny ľudí.

Najmenšou skupinou sú tí, ktorí náročný program firmy chápu a podporujú ho. Najväčšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí chápu o čo ide, ale často si myslia niečo iné. Vo väčšine sú však ochotní pracovať pre spoločný cieľ. Ľudia z tretej skupiny zas vôbec nechápu firemnú filozofiu a za všetkým vidia len svoj prospech a vlastné finančné ohodnotenie. Ľudia z tejto skupiny najčastejšie odchádzajú a stáva sa, že firemné rozdiely si uvedomia až na inom pracovisku, keď môžu porovnávať.“ Proma, s.r.o. je firmou mladých ľudí. Vedenie do nej prijíma absolventov vysokých škôl. „Od roku 1997 sme ich prijali už dvadsaťdva.“ J. Majerský hovorí, že s mladými ľuďmi sa pracuje ľahšie. Sú flexibilnejší.

Rýchlejšie získajú potrebnú odbornosť. S mnohými z nich možno dlhodobo počítať. Z prijatých absolventov vysokých škôl zostala dlhodobo v Prome viac ako polovica. „Ak budeme dobre manažovať podniky, ak im zadefinujeme perspektívnu filozofiu, budeme vedieť mladým ľuďom vytvoriť rovnaké pracovné podmienky, aké sú v zahraničných firmách, som presvedčený, že ich to bude motivovať a zostanú pracovať v týchto podnikoch. Ak všetci spoločne dokážeme zabezpečiť potrebnú výkonnosť firiem a následne celej našej ekonomiky, verím, že aj odmeny budú na úrovni, ako sú dnes vo vyspelých a výkonných západných ekonomikách.

K tomuto spoločnému cieľu však vedie dlhá cesta. Športovo povedané – je to určite maratón. Ak ho má naša generácia dobehnúť musíme ešte veľa zmeniť hlavne na sebe.“ Hybnou silou je zmena Podľa J. Majerského sa za posledných 14 rokov určite veľa zmenilo, ľudia však zostali prakticky rovnakí. „Niekedy mám pocit, že pracujeme na všetkom a na každom, ale nie na sebe. Chuť a odhodlanie byť čestní, spravodliví a slušní sme akosi postrácali. Pomerne ľahkú cestu za mocou, peniazmi, rýchlym uspokojením svojich osobných potrieb a rýchlym nahromadením kapitálu viacerí nezvládli, Ovládla ich diktatúra chamtivosti, a čo je najhoršie, aj závisti.

Skutočné hodnoty, o ktorých často verejne hovoríme, nie sú meradlom úspechu. Moje skúsenosti z podnikania doma a v zahraničí ma však presvedčili, že môžeme byť úspešní aj keď hráme podľa pravidiel. A našimi hodnotami a normami sa stanú slušnosť a právom som presvedčený, že aj na Slovensku budeme úspešní.“ Tieto hodnoty sú formulované aj v zásadách firemnej kultúry spoločnosti Proma. Samotná formulácia však naplnenie týchto hodnôt nezabezpečí.

Každý pracovník sa musí s touto filozofiou stotožniť, musí sa motivovať a utvrdiť vo viere v úspech. Preto aj sociálny program je jednou z foriem ako pracovníkom vytvára Proma podmienky na naplnenie uvedených cieľov a hodnôt. V rámci sociálneho programu poskytuje firma zamestnancom pôžičky, prepláca ľuďom dovolenky, posiela ich na preventívne lekárske prehliadky, podporuje ich dodatočné vzdelávanie, umožňuje im čiastočne využívať pracovné prostriedky na súkromné účely, investuje do kvalitného pracovného prostredia. To je všetko pridaná hodnota ku systému odmeňovania. Od projektov ku konzultáciám Proma začala svoju činnosť ako projektová firma. Neskôr sa rozšírila aj o inžinierske činnosti. Onedlho pribudli kontrolné činnosti na stavbách. Vzápätí pribudol aj manažment prípravy stavebných investícií. Firemná pyramída takto rástla ďalej. Dnes možno povedať, že Proma je konzultačná spoločnosť. Znamená to, že nielen projektuje, ale aj pripraví celý investičný projekt tak, že zistí, či je pre klienta efektívny.

Ak áno, zistí za akých podmienok, pričom celý proces zmanažuje. Aké sú ďalšie vízie spoločnosti Proma? Naďalej sa bude venovať konzultačným činnostiam, pričom sa chce stať generálnym kontraktorom. „Chceme byť firmou, ktorá v oblasti investičnej prípravy dokáže poskytnúť služby na medzinárodnej úrovni. Tomuto cieľu sme podriadili organizačnú štruktúru, riadenie ľudských zdrojov, technické vybavenie spoločnosti a vzdelávanie pracovníkov.“ Jednou z najväčších zákaziek firmy Proma je v súčasnosti projekt pre Kia Motors, kde spoločnosť urobila kompletné zadanie na celú stavbu a podieľa sa na časti projektovej dokumentácie. „Z organizačného, odborného a jazykového pohľadu je to pre nás ohromná skúsenosť. Žiaľ, negatívnou skúsenosťou je zistenie, že najväčším nedostatkom Slovenska sú ľudia schopní reálne a relevantne hodnotiť situácie, schopní komunikovať na úrovni potrieb investora, rozumieť tímovej spolupráci a schopní pracovať pre tím.“ Tímová práca je v Prome veľmi dôležitá. V jej rámci platia určité pravidlá.

Aj preto spoločnosť Proma uskutočňuje školenia ľudských zdrojov v oblasti komunikácie, asertivity, riešenia krízových situácií. Vo voľnom čase číta J. Majerský množstvo kníh o riadení, kvalite práce, komunikácii, manažmente a pozitívnom myslení. Pomáhajú mu v jeho práci. Veľmi dobrým zdrojom informácií je preňho internet. „V novinových a časopiseckých článkoch potrebujeme polemiku, chceme počuť názor druhých a spolu s nimi a spolu s nimi hľadať v diskusii riešenia.“ Podľa neho je škoda, že printové médiá prezentujú len názory riaditeľov a manažérov veľkých, ale už nie stredných a malých podnikov. Je to neprirodzené, veď práve tieto podnikateľské subjekty vytvárajú najväčší podiel hrubého domáceho produktu.


File to download:

Top