References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Nový Baumax v Žiline

Bratislava 12. 12. 2003 – Od utorka 9. decembra je v Žiline otvorené nové nákupno-obchodné centrum Baumax. Kompletnú projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť spracovala žilinská spoločnosť PROMA. Spoločnosť PROMA má za obdobie posledných troch rokov skúsenosti s predprojektovou a projektovou prípravou 18 obchodných centier na Slovensku a v Rusku. Podieľala sa tiež na vyprojektovaní nákupno-obchodného centra Baumax v Martine, ktoré bolo otvorené v novembri roku 2002.

Vybavenie nákupno-obchodného centra odráža najnovší a najmodernejší štandard spoločnosti Baumax. „Priestory predajne sú účelovo riešené ako predajné plochy. Priestory sú svetlé, prezentácia tovaru v nich je riešená logickým a prehľadným spôsobom po jednotlivých oddeleniach s novým farebným informačným systémom Baumax, prvýkrát použitým práve v Baumaxe Žilina,“ hovorí Ing. Ján Majerský, riaditeľ spoločnosti PROMA.

Nákupné centrum je určené nielen nakupujúcim z blízkeho okolia, ale pohodlný prístup k nemu majú aj obyvatelia z centra mesta, prípadne tí, čo mestom len prechádzajú. Obchodné centrum je vybudované v blízkosti okolitých obchodných centier a neďalekého sídliska Vlčince. Pre účely parkovania je návštevníkom obchodného centra k dispozícii 257 parkovacích miest.


File to download:

Top