References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Nová administratívna budova

Do konca roku 2008 sa predpokladá, že naša administratíva bude v novej budove, ktorej projekt sa v súčasnosti pripravuje. Projekt nesie názov Nová administratívna budova. Budova bude situovaná pri súčasnom vstupe 1 a čiastočne sa využije súčasný park pri ceste smerom na Liptovský Mikuláš. Sčasti bude zasahovať aj do dnešného podniku, kde vyrastie parkovisko. Prvý výkop ročnej výstavby sa predpokladá v auguste tohto roku a ak všetko pôjde podľa plánu, do konca roku 2008 by mala byť administratíva presťahovaná. Pôvodná myšlienka bola zrekonštruovať súčasnú administratívu (AC) budovu. Táto už pomaly 25-ročná budova však nespĺňa požiadavky, ktoré sú kladené na modernú budovu a jej prestavba by si vyžiadalapriveľké investície. Pri novej, plne klimatizovanej budove, dlhej 87 metrov a širokej 27 metrov so šiestimi podlažiami, bude okrem iného parkovisko pre 200 áut aj s ďalšími približne 50 parkovacími miestami pre návštevy. V interiéri sa bude nachádzať okolo 13 kancelárií, 17 zasadačiek a 4 školiace miestnosti. V jedinom podzemnom podlaží budú situované garáže pre vyšší manažment, sklady a archívy. Na prízemí nájdeme recepciu, jedáleň (pravdepodobne aj PS16 a 17), kuchyňu aj bufet, prezentačnú miestnosť, lobby, budú tu mať kancelárie helpdesk, odbory, pošta a pre masovajšie stretnutia je tu naprojektovaná aj konferenčná hala pre 200 ľudí.

 

zdroj: impulz číslo 0003/2007


File to download:

Top