References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Nízkoenergetický bytový dom na Orave

Desaťtisícové mesto Tvrdošín sa nachádza v najchladnejšom regióne na Slovensku. Napriek komplikovaným podnebným podmienkam sa tu zrealizovala odvážna výstavba nízkoenergetického bytového domu. Podľa realizátorov projektu by mal slúžiť ako pozitívny príklad pre ďalšiu výstavbu v ľahších podmienkach.

Podmienky v lokalite
Realizáciu bytového domu financoval štát v rámci zdrojov určených na vedu a výskum, celkové náklady na výstavbu dosiahli pol milióna eur. Východiskové údaje na spracovanie tepelnotechnických výpočtov priniesli informácie o von kajšej výpočtovej teplote v oblasti v hodnote θe= –17 °C. Počet vykurovacích dní v oblasti je 247, priemerná vnútorná teplota je θi = 19 °C a tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií zodpovedajú STN EN 73 0540, časť 1 až 4. Výpočet projektovaného tepelného príkonu pre vykurovanie bol stanovený podľa STN EN 12 831. viac…

Zdroj: http://www.asb.sk/tzb/vykurovanie/nizkoenergeticky-bytovy-dom-na-orave-4990.html


File to download:

Top