References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Nastal čas pre investičnú intervenciu štátu

Slovenské stavebníctvo pred niekoľkými rokmi naberalo stále vyššie obrátky, motor sa však asi prehrial. Takmer ako blesk z jasného neba ho zasiahla vlna svetovej finančnej a hypotekárnej krízy. Bola to podľa vás skúška, ktorá oddelila kvalitu od nekvality, alebo hrozí trvalý krízový stav? Treba zvoniť na poplach?

Na poplach slovenskí stavbári zvonia už dva roky, ale nikto to nepočuje … Kríza v slovenskom stavebníctve neskončila a pokračuje. Roky investičného prebytku, s ktorého stavebníctvo žije sa skončili a osobne nevidím nádej, aby sa taký stav vrátil. Skutočnú skúšku slovenskí stavební podnikatelia podľa mňa zažívajú v tomto období.

Kde vidíte príčiny, že slovenské stavebníctvo klesá stále hlbšie alebo aspoň nebadať nejaké výrazné zlepšenie?

Stavebníctvo je závislé od investícií. My nevyrábame výrobky dennej spotreby, ale realizujeme stavby, ktoré práve vo väčšine slúžia pre realizáciu spotreby. A v tom je princíp, aj príčina krízy v stavebníctve. Nie je požiadavka na realizácia nových stavieb, lebo je nízka spotreba a nové investície nie sú momentálne potrebné. Hovorím hlavne o súkromných investíciach, ktoré sú pre stavbárov rozhodujúce. V súčasnosti nevidím výrazne zlepšenie a očakávam aj budúci rok zníženie stavebnej produkcie v porovnaní s rokom 2011.

viac…

Zdroj: Parlamentný kuriér CC číslo 2011 str. 68


File to download:

Top