References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Miliardové konzultácie slovenské firmy obídu

Vstupom Slovenska do Európskej únie bude lukratívnou prácou konzultačná činnosť v stavebníctve. Odborníci odhadujú, že hodnota prác len na území Slovenska dosiahne štyri miliardy korún ročne. Väčšina z nich však skončí za hranicami. Najmä preto, že takmer všetky väčšie stavebné projekty sa budú spolufinancovať zo štrukturálnych či Kohézneho fondu a konzultanta pre stavebný dozor budú môcť vykonávať len zahraničné spoločnosti. Podľa litery zákona totiž konzultant nesmie mať trvalý pobyt v krajine, ktorá prijíma pomoc. Na ilustráciu, o aké peniaze ide, poslúžia konzultácie pre stavebný dozor na stavbe diaľnice Viedenská cesta – Prístavný most v Bratislave.

Za spolu 84 osobomesiacov získa istá anglická konzultačná spoločnosť takmer 36 miliónov korún, čo je viac, ako stálo vypracovanie celej projektovej dokumentácie. Na ďalšej bratislavskej dopravnej stavbe, diaľnici Lamač – Staré grunty, kde je hlavným objektom tunel Sitiny, vyšlo takéto poradenstvo na 116 miliónov korún. Robia ho Japonci. Trvalý pobyt však nie je jedinou prekážkou pre slovenské projektové ústavy. Obrat 10-násobný ako cena zákazky by možno viaceré projektové organizácie pristupujúcich krajín splnili.

Nesplnili by však podmienku preukázania referencií na podobných stavbách počas posledných troch rokov, pretože v tomto teritóriu sa donedávna konzultanti nevyskytovali. „Na Slovensku existovalo mnoho firiem, ktoré sa touto činnosťou zaoberali. Nie však komplexne, ale jednotlivo. Či už išlo o projektové ústavy alebo rôzne investorské organizácie. Dnešný investor požaduje tak, ako je to bežné vo svete, komplexné služby od jedného subjektu. Ten ich musí zabezpečiť vlastnými kapacitami, prípadne v kombinácii so svojimi subdodávateľmi. To je inak parketa pre slovenské spoločnosti na veľkých kontraktoch a v prípade zahraničného konzultanta,“ povedal riaditeľ žilinskej spoločnosti Proma Ján Majerský.

U nás v korunách, vonku rovnaké sumy v eurách Konzultačná činnosť v stavebníctve – zatiaľ pojem známy len v odborných kruhoch – je súbor všetkých výkonov, ktoré si vyžaduje realizácia stavby. Tvorí osem až desať percent z celkových stavebných nákladov. Projektové práce odborníci odhadujú na dve až päť percent, ďalšie dve percentá predstavuje konzultačná činnosť pre stavebný dozor. Jedno až dve percentá sú inžinierske práce, čiže zabezpečenie všetkých povolení a rozhodnutí na realizáciu stavby. Túto činnosť je zvykom platiť od hodiny. „Hodina slovenského konzultačného inžiniera stojí podľa odporúčaných cenníkov 600 až 800 korún, no prax hovorí o rozpätí 400 až 600 korún.

V zahraničí ide o tie isté sumy, lenže v eurách. „Osobne viem, že v Berlíne je suma 600 eur bežná,“ hovorí Majerský. Dodáva, že to nie je prehnané, pretože riadiť výstavbu, kde ide o veľké peniaze, si vyžaduje mimoriadnu zodpovednosť. Konzultant totiž môže prepásť aj ušetriť veľké peniaze. Tak, ako môže právnik vysúdiť a práve tak prehrať milióny. Až na to, že hodina právnika stojí 1 500 korún.

zdroj: 13. 5. 2004 Hospodárske noviny


File to download:

Top