References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Majerský: Máme nepísané pravidlo prijímať absolven

Podnikanie v projektovaní a investičnej príprave stavieb kopíruje vzostupy a pády stavebníctva. Ako to ovplyvňuje vás? Máme pomerne vyrovnaný rast tržieb. Iba v roku 1998 sme sa dostali do malej krízy, pretože nám nevyšlo podnikanie v Rusku. Dovtedy a potom nám obrat vždy rástol. Nemáme ťažkosti so zákazkami alebo s prácou ako takou. Zásadný problém máme s ľuďmi. V čom? Nie je dostatok ľudí, ktorí spĺňajú naše požiadavky.

Naši zamestnanci musia vedieť investične a projektovo pripraviť raz bytový dom, potom administratívnu budovu a hneď nato priemyselný objekt. Jeden raz pracujeme s klientom, ktorý je laik a stavia si rodinný dom raz v živote, druhý raz so skúseným klientom, ktorý stavia obchodné centrum. Vyžaduje si to nielen široké odborné, jazykové vedomosti, ale aj schopnosť komunikovať, prispôsobiť sa a pracovať v tíme. Kto sú vaši noví zamestnanci? Máme nepísanú zásadu, že prijímame mladých ľudí z vysokej školy.

Za posledných päť rokov sme prijali 22 absolventov vysokých škôl a väčšina z nich aj u nás zostala. Aj napriek tomu, že nemajú prax, sú najviac schopní priblížiť sa našim nárokom. V Rusku ste sa stali obeťou finančnej krízy, teraz to skúšate znovu. Rusko nemožno opomenúť. Chceme sa tam uplatniť najmä v oblasti prípravy stavebných investícií a využiť naše skúsenosti z práce pre zahraničných investorov na Slovensku. To Rusi ťažko dostanú od svojich ľudí, ktorí sa to nemali kde naučiť. Máme napríklad podpísanú zmluvu na výstavbu výrobnej haly nábytkárskej firmy Swedwood. Pracovali sme pre nich v Malackách a teraz aj v Moskve.

Pracujeme aj na obchodných a zábavných centrách, v oblasti výstavby bytov, čo je v Moskve veľmi dôležitý artikel. Naša investícia do licencie pre architektonické a projektové práce na územie celého Ruska sa nám už vrátila. Ako vás ovplyvní vstup do EÚ? Intenzívne sa pripravujeme. Otvorí sa nám trh. Potrebujeme však zvládnuť jazyk a technické podmienky, čo nebude také jednoduché. Rovnako však nebude jednoduché ani pre firmy zo zahraničia uspieť u nás. Budeme sa snažiť uchytiť sa vonku, ale vždy len v spolupráci s kolegami zo zahraničia. Inak to nie je ani v Rusku.

Domáceho partnera treba na to, aby ste vedeli zvládnuť komunikáciu s úradmi, prejsť byrokratickými postupmi. Áno, to je všade rovnaké. V každej krajine je to komplikované, Slovensko nie je výnimka. Ako ovplyvní vaše podnikanie daňová reforma? Mám k nej kladný vzťah. Znižovanie daní v predchádzajúcich rokoch bolo veľmi cítiť. Všetko, čo sme tým získali, sme investovali. Ak dane pôjdu znovu dolu, tak to bude znovu výhoda pre tých, ktorí majú záujem podniky rozvíjať.

Problém skôr vidím v DPH, ktorá je veľmi vysoká. Pre radových občanov sa tak stáva naša služba drahou. No a tak vznikajú návrhy na prácu načierno. S týmto sa boríme a snažíme sa tomu vyhýbať. Absolútne zásadný problém sú odvody, výška minimálnej mzdy a všetko, čo s tým súvisí. To nie je vôbec motivujúce. —————————- Proma Žilina vznikla v roku 1990 a zaoberá sa projektovaním, investičnou prípravou stavieb, riadením a kontrolou výstavby pozemných stavieb. Zamestnáva 48 pracovníkov.

zdroj: kk, PRAVDA


File to download:

Top