References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Ľudský kapitál je najväčšou hodnotou spoločnosti

Kedy ste začali podnikať ? Ako fyzická osoba podnikám už od deväťdesiateho roku, ale spoločnosť Proma, s.r.o. sme zaregistrovali až v januári 1994. Dnes oslavujeme desať rokov od vzniku spoločnosti. Čím sa zaoberáte ? Od začiatku sme ponúkali služby v oblasti architektúry, projektovania a inžinierskej činnosti so zameraním na pozemné stavby. Začínali sme s dvoma zamestnancami. Dnes máme 52 pracovníkov, z toho tridsaťdva zamestnancov a zvyšok sú interní poddodávatelia. Profilujeme sa ako konzultačná spoločnosť v oblasti investičnej prípravy stavieb s medzinárodnou pôsobnosťou.

Akými najväčšími stavbami sa môžete pochváliť ?V posledných rokoch to bola zaujímavá prestavba interiérov bankovej siete VÚB na celom území Slovenska. Výstavba obchodných centier značky spoločnosti Hypernova, Ahold, Baumax a Tesco. Okrem toho veľkým množstvom projektov a realizácií v oblasti bytovej výstavby, v ktorej máme jedno z popredných miest na Slovensku. Rekonštruovali sme tiež slovenské ambasády v Ríme, Belehrade, Varšave a v Moskve.

Nemôžem však nespomenúť ani projekty a realizácie priemyselných závodov pre zahraničné spoločnosti DKI plast, INDUPOL, DIVANI a švédsku spoločnosť SWEDWOOD, pre ktorú sme pripravili výstavbu dvoch závodov na Slovensku a jedného v Moskve. Robíte si vlastnú propagáciu ? Ako prví sme začali vydávať katalóg opakovaných projektov bytových domov, ktorý vydávame dodnes. Intenzívne sa venujeme „public relations“, ktorú pre nás zabezpečuje odborná firma.

Najviac informácií o nás je však na našej webovej stránke www.proma.sk, ktorú pravidelne aktualizujeme. Každá úspešná firma má nejaké ocenenia. Iste nie ste výnimkou …. Získali sme už tri ocenenia za projekty bytových domov v súťaži „Progresívno-cenovo dostupné bývanie“, ktoré každý rok vyhlasuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Za naše hospodárske výsledky a proporcionálny rast sme získali 3. miesto v kategórii služby v súťaži GOLEM 2003, ktorú organizujú Hospodárske noviny a Slovenská ratingová agentúra. V roku 2003 sme úspešne ukončili zavádzanie systému manažérstva kvality ISO 9001 : 2000.

Aké sú vaše ďalšie plány ? Vízia spoločnosti je jednoznačne definovaná. Organizujeme podnik, ktorý bude na poprednom mieste v oblasti projektových, konzultačných a inžinierskych spoločností s jednoznačnou zahraničnou orientáciou. Budú v ňom vytvárané atraktívne podmienky pre našich odberateľov, ale aj zamestnancov a kooperantov. Vytváranie vysokej kultúry medziľudských vzťahov, umenie plodných diskusií a demokratické rokovania patria medzi naše hlavné kritériá pre dosiahnutie úspechu a našich cieľov. Máte pri tom všetkom čas aj na rodinu ? Zostáva mi veľmi málo času, ale zatiaľ sú deti a manželka tolerantní. Deti mám už odrastené, takže s nimi až taká veľká starosť nie je, aj keď sa hovorí, že veľké deti – veľké starosti …

zdroj: Žilinské noviny – 1. 6. 2004


File to download:

Top