Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
fax: + 421 / 41 / 707 88 40
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

KÚPELE MARGITA & KÚPALISKO MARGITA – ILONA

Charakteristika územia a spôsob súčasného využitia:
Kúpele Margita a Kúpalisko Margita-Ilona ležia na hranici Podunajskej nížiny a Štiavnických vrchov v okolí miernych pahorkatín s relatívne teplým podnebím.
Od Levíc je vzdialené šesť kilometrov smerom na Šahy.

Kúpele Margita
– založené v roku 1936. Slúži pre rekreačné využitie obyvateľov a návštevníkov Levíc. Rekreačné zariadenie tvorí jeden bazén, trávnaté plochy na šport a jeden bufet. Pod bazénom
vyviera termálna voda, ktorá má teplotu 26°C a má priaznivé účinky na ľudský organizmus. Zloženie vody má vysokú kvalitu. Je vhodná aj na pitie. Kúpalisko Margita – Ilona.
– ročná návštevnosť kúpaliska je zhruba cca 50 tis. ľudí, v kempingu je to 2 500 návštevníkov. Rekreačné zariadenia tvoria štyri bazény, autokemping s kapacitou 300 lôžok, športoviská a reštaurácie.
Bazény zásobujú dva vrty s teplotou vody 25°C. Prevádzka kúpaliska je od 15. mája do 15. septembra.

Možnosť využitia:
– v rámci územného plánu mesta Levice je predmetné územie zaradené do športovo-rekreačnej zóny hmožnosť vybudovania rekreačnošportových zariadení rôzneho charakteru
(liečebné, oddychové, wellness,…)
– na danom pozemku sú funkčné všetky inžinierske siete (stredotlaký plynovod (STL), prípojka nízkeho napätia elektriny, prípojka vody a prípojka T-COM), ktoré sú kapacitne dostatočné aj na uvažovaný investičný zámer. Splašková kanalizácia bola vybudovaná v 4. kvartáli 2010.

Materiály na stiahnutie:
Slovensky – formát PDF

margita-ilona1 margita-ilona2 margita-ilona3


Súbor na stiahnutie:

Top