Kontakty


» PROMA, s.r.o. ŽILINA

Centrála: Bytčická 16,

010 01 Žilina, Slovakia
Adresa: P.O.BOX 4,

010 04 Žilina
telefón:+ 421/41/707 88 00 -11
web: www.proma.sk
email: sekretariat.za@proma.sk


Google map Žilina

» Stredisko  BRATISLAVA

Stredisko:  Tomášikova 64,

831 04  Bratislava,  Slovakia
telefón: + 421 918 195 897

email: sekretariat.ba@proma.sk


Google map BratislavaIČO: 31621252
IČ DPH: 2020444239
Banka: VUB Banka,  a.s., Žilina
Číslo účtu.: 171 134 6651/0200
Registrovaná: v OR OS Žilina
Oddiel: S.r.o. Vložka:  2390/L
IBAN: SK78 0200 0000 0017 1134 6651

Kontaktný formulár

Name (required)

Email (required)

Subject

Control question (required)
1+1=? 

Message

Top