Každý klient dostane Original

Spoločnosť Proma sa za pätnásť rokov svojej činností postupne profilovala z čisto projektovej a expertíznej kancelárie na spoločnosť ponúkajúcu komplexné služby v oblasti architektúry, navrhovania, prípravy, projektovania, manažovania, až po samotnú realizáciu stavieb. Architekt Roman Klenovič pôsobí v Prome spoločne so svojou manželkou Andreou už deviaty rok. V poslednom období koordinuje činnosť architektonického ateliéru -samostatného oddelenia v štruktúre spoločností.

Môžete predstaviť vaše najdôležitejšie projekty z poslednej doby?
V poslednom období prebieha na Slovensku veľký stavebný boom. S tým súvisí aj veľa práce v oblasti navrhovania a projektovania stavieb, čo „našťastie» neobišlo ani náš ateliér. Máme „na stole» pomerne veľké množstvo rozpracovaných projektov priemyselných areálov, výrobných závodov a obchodných centier, kde profesia architektúry nieje až tak dominantná, nie však nepotrebná. Hlavne na začiatku, pred pár rokmi, to bola dobrá škola pre nás všetkých, od architekta, až po inžiniersku činnosť. Za všetky spomeniem napr. obchodné centrá pre viaceré reťazce, pripravované priemyselné parky po celom Slovensku, výrobné a skladové haly, atď. Okrem toho máme za sebou veľa typicky „architektonických» stavieb, ako sú polyfunkčné objekty, administratívne budovy, bytové domy. Prie kopníkom architektúry rodinných domov v našom podaní je určite „modro-žltý» kubusový dom na Bôriku v Žiline, ktorý bol predsta vený aj v niekoľkých architektonických časopisoch.
Aká je filozofia spoločnosti? Na čo sa snažíte dávať najväčší dôraz pri projektovaní objektov?
Filozofiu spoločnosti sa snažíme napĺňať predovšetkým v snahe o kvalitnú, odbornú a kreatívnu prácu, individuálny prístup ku každému zákazníkovi a každému projektu. Ponúkame naozaj asi kom plexné služby v oblasti návrhov urbanizmu, architektúry, interiérov, prípravy investičných zámerov, projektovania, manažovnia, až po realizáciu stavieb na kľúč a to nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Každou činnosťou sa v našej spoločnosti zaoberá iný tím ľudí, ale výs ledok musí byť harmonický. Ide o veľa, o dôveru klienta. Považujem za maximálne profesionálne dokázať ponúknuť klientovi spoluprácu založenú na vzájomnom rešpektovaní sa a profesnej úcte, ktorá prive die obe strany k želanému výsledku.
 
Ako sa vám darí uspieť v domácej, ale aj zahraničnej konkurencii?
Konfrontácia s inými ateliérmi, resp. spoločnosťami s podobným zameraním, nás môže posúvať vpred a tak to aj cítime. Nemôže sa nám totiž stať, že zaspíme „na vavrínoch». Svojím portfóliom ponúkaných služieb dokážeme klienta komplexne vybaviť. Vybu dované zázemie firmy, skúsenosti, referencie a odbornú spôsobilosť ľudí v konkurenčnom prostredí naozaj cítiť a myslím, že zatiaľ sa nám celkom darí. V poslednej dobe sme vyhrali niekoľko zaujímavých projektov, a to nie len doma, ale aj v zahraničí.
Spomenuli sme stavebnú horúčku na Slovensku. Mnohé budovy sa však na seba podobajú a využívajú ako materiál hlavne sklo. Aký je váš názor na túto situáciu? Ťažko je vyjadrovať sa k výsledku, aj keď priebežnému, pretože sme vlastne jeho spolutvorcami. Výsledok ovplyvňuje veľmi veľa faktorov, od najvyššej politiky, až po náladu architekta pri tvorbe budovy. Každá
architektúra by mala niesť pečať osobnosti tvorcu, investora a jeho požiadaviek, miesta a okolia, do ktorého je posadená. Klient platí za originál, ten aj musí dostať. Opakujúce sa sklo na fasádach budov nieje ničím výnimočným, ani negatívnym. Podstata a kvalita musí byť inde,
v myšlienke pôdorysného konceptu, hmotového návrhu. Materiály dielo dotvárajú, nie tvoria, aj keď poznáme výnimky. Ja osobne sklo, ako stavebný materiál milujem. Dokážem ho použiť v nekonečných podobách a návrhoch — sklo je jednoducho super.
zdroj: Jaroslav Kizek

Файл для загрузки:

Top