References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Investori na Slovensku kupujú aj staré fabriky

Hoci zahraniční investori na Slovensku chcú vybudovať svoje závody najmä na voľných pozemkoch, čoraz viac ich lákajú aj staré výrobné haly. Voľných, majetkovo vyrovnaných pozemkov s pripravenou cestou, kanalizáciou a elektrinou je totiž nedostatok. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) vlani uskutočnila 48 investičných projektov za 26 miliárd korún, z čoho vyše 62 percent tvorili práve investície do existujúcich nepoužívaných výrobných hál či priemyselných areálov. Agentúra preto v týchto dňoch zostavuje zoznam voľných podnikateľských nehnuteľností na Slovensku, ktorý ponúkne domácim aj zahraničným investorom. „Zoznam bude obsahovať okrem voľných pozemkov aj haly a kancelárske priestory. V poslednom období totiž stúpa záujem investorov aj o priemyselné haly. Z časového dôvodu chcú totiž firmy rozbehnúť výrobu čo najskôr, ešte predtým, ako bude pripravený voľný pozemok,“ povedal hovorca agentúry SARIO Michal Novota. Náklady na spustenie databázy by nemali podľa neho prekročiť pol milióna korún.

Prispievať do nej môžu bezplatne obce, mestá, fyzické aj právnické osoby prostredníctvom dotazníka na internetovej stránke agentúry. Podobné databázy podnikateľských nehnuteľností už niekoľko rokov vedú aj agentúry pre zahraničné investície v okolitých krajinách. „Vybudovanie oficiálnej databázy voľných nehnuteľností je dôležité, pretože prichádzajúci investori majú najväčší problém zorientovať sa práve v ponuke a vybrať si miesto pre svoje investície. Investori totiž často získavajú informácie aj od nie úplne kompetentných organizácií a po preverení všetkých technických a vlastníckych súvislostí sa takéto chybné informácie stávajú prekážkou ďalších rokovaní,“ uviedol Jozef Štrba, prokurista a technický riaditeľ projektantskej firmy Proma v Žiline. Podľa neho sa záujem investorov začína sústreďovať aj smerom na východné Slovensko, respektíve do lokalít, v ktorých môžu získať vládou garantované stimuly podľa Zásad prideľovania dotácií pre zahraničných investorov. „Oproti minulému roku sa ich pozornosť začína orientovať nielen na priemysel, ale aj na výstavbu oddychových a rekreačných objektov, výskumno-vývojových kapacít a technologických zariadení,“ dodal J. Štrba.

zdroj: 11.4.2006, denník Pravda


File to download:

Top