Investície

Ponuka na predaj pozemku- areálu „KÚPELE MARGITA & KÚPALISKO MARGITA- ILONA“, Levice, miestna časť Kalinčiakovokupele margita

Spoločnosť PROMA, s.r.o. Vám ponúka na predaj pozemky- areál Kúpele Margita, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území pôvodne samostatnej obce Kalinčiakovo, ktorá je od roku 1970 pričlenená k mestu Levice. Kúpele Margita boli založené v roku 1936. Slúži pre rekreačné využitie obyvateľov a návštevníkov Levíc. Rekreačné zariadenie tvorí jeden bazén, trávnaté plochy na šport a jeden bufet. Pod bazénom vyviera termálna voda, ktorá má teplotu 26°C a má priaznivé účinky na ľudský organizmus. Zloženie vody má vysokú kvalitu. Je vhodná aj na pitie.

Prečo investovať:

 • dobrá geografická poloha, vynikajúce klimatické podmienky
 • jasné majetkovo-právne vzťahy
 • dobré predispozície na športové, oddychové a wellness zariadenia
 • podpora rozvoja cestovného ruchu v tomto regióne
 • široké možnosti využitia – aquapark, kúpele, wellness, šport, rekreácia, relax,
 • golf, turistika, firemné aktivity a dočasné bývanie

Možnosť využitia:

 • v rámci územného plánu mesta Levice je predmetné územie zaradené do športovo-rekreačnej zóny
 • možnosť vybudovania rekreačno- športových zariadení rôzneho charakteru (liečebné, oddychové, wellness,…)
 • na danom pozemku sú funkčné všetky inžinierske siete (stredotlaký plynovod (STL), prípojka nízkeho napätia elektriny, prípojka vody a prípojka T-COM), ktoré sú kapacitne dostatočné aj na uvažovaný investičný zámer
 • Splašková kanalizácia vybudovaná v 4. Kvartáli 2010

Cenová ponuka
Z celkovej plochy pozemku – areálu je na okamžitý predaj pripravených 5,8 ha.
Cena za predaj pozemku je 22 Euro/ m2 bez DPH.

V ponukovej cene za m2 sú zahrnuté aj:

 • letný bazén – nutná rekonštrukcia
 • bufet a prevádzková budova – nutná rekonštrukcia
 • sociálne zariadenie – v prevádzke
 • vypracovaná architektonicko-urbanistická štúdia na využitie areálu
 • spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia podľa požiadaviek investora v zmysle územného plánu mesta.

Ďaľšie informácie… Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:
Ing.  Ján Majerský
Email: majersky@proma.sk
Tel.č.: +421 905 717 823

Top