Referencie

Kontakt

PROMA, s.r.o.
sídlo: Bytčická 16, 010 01 Žilina
pošta: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
fax: + 421 / 41 / 707 88 40
e-mail: sekretariat.za@proma.skMajerský: Máme nepísané pravidlo prijímať absolven

Podnikanie v projektovaní a investičnej príprave stavieb kopíruje vzostupy a pády stavebníctva. Ako to ovplyvňuje vás? Máme pomerne vyrovnaný rast tržieb. Iba v roku 1998 sme sa dostali do malej krízy, pretože nám nevyšlo podnikanie v Rusku. Dovtedy a... [ Zobraziť ]

Projektanti, stavbári: Trh stláča ceny

Vyššie ceny v cenníkoch podľa generálneho riaditeľa Plastiky Nitra Ľubomíra Jahnátka vítajú projektanti i stavebné firmy. Honorár projektantov sa totiž odvíja od ceny stavby a stavebné firmy by týmto spôsobom mohli získať rezervu pre prípadné nedostatky. Predstavitelia obidvoch profesií... [ Zobraziť ]

Málo ponúk, aby mohli žiť

Lukratívne zákazky získavajú v Ruskej federácii Ešte vo februári získala Proma Žilina garanciu moskovskej banky Fora Bank na výstavbu obchodno-zábavného centra v Zelenograde pri Moskve. Na základe nej môže realizovať výstavbu tohto centra pre vopred určeného zákazníka a budúceho... [ Zobraziť ]

Proma má dcérsku spoločnosť

Zavedenie systému manažérstva kvality, udržanie ekonomickej stability a uplatňovanie zásad podnikovej kultúry vo vnútornej a vonkajšej komunikácii, to všetko považuje riaditeľ žilinskej spoločnosti Proma Ján Majerský za prípravu nevyhnutnú pre vstup firmy do konkurenčného prostredia EÚ. Proma vlani utŕžila... [ Zobraziť ]

Prome bronzový Golem

Kvalita a stabilné ekonomické výsledky V minulých dňoch vyhlásili výsledky 2. ročníka súťaže Golem 2003, ktorá je zameraná na efektívne fungovanie malých a stredných podnikov v ekonomike Slovenskej republiky. V kategórii služieb získala bronzového Golema žilinská spoločnosť Proma, ktorá... [ Zobraziť ]

Top