References

Contacts

PROMA, s.r.o.
head office: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
post: Bytčická 16, 010 01 Žilina, Slovakia
phone: + 421 / 41 / 707 88 00 – 1
e-mail: sekretariat.za@proma.sk

Barometer

Ján Majerský, managing director, Proma (sú vhodné na tvorbu pracovných miest): Čím bude viacej ľudí pracovať, tým bude aj vyššia spotreba. Čím bude vyššia spotreba, tým bude mať aj štát vyšší príjem z daní, odvodov, poplatkov a menší náklad na nezamestnaných. Keď to spočítame a bude vedenie štátu efektívne hospodáriť, vyjde z toho hospodársky rast. Preto ak budú pravidlá investičnej podpory smerovať hlavne do rozvoja zamestnanosti a vzdelávania, majú investičné stimuly od štátu význam. Radúz Dula, člen predstavenstva, Zväz hotelov a reštaurácií SR (zhoršujú konkurenčné prostredie): Všade tam, kde sa prideľujú alebo rozdeľujú cudzie (rozumej nepatriace tomu, kto ich rozdeľuje) peniaze, je veľká šanca na korupciu. Je to určitá deformácia trhu. Jediným východiskom a pravidlom by malo byť, že ten, kto peniaze dáva, by mal stanoviť jasné kritériá a stimuly by mali byť následne po splnení kritérií nárokovateľné. V prípade, že by boli peniaze limitované, mali by stimuly dostať také projekty, ktoré vytvoria napríklad najviac miest za najmenší stimul. … viac…

Zdroj: TREND


File to download:

Top