O spoločnosti

História značky PROMA siaha do roku 1990, kedy terajší jediný majiteľ spoločnosti PROMA, Ing. Ján Majerský, PhD. začal podnikať ako fyzická osoba. Na konci roka 1994 sa malá projektová a expertízna kancelária pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. V priebehu rokov sa vďaka zodpovednej, čestnej a profesionálnej práci stala z malej kancelárie významná spoločnosť, ktorá už od roku 2004 zastáva najvýznamnejšie pozície v rebríčkoch slovenských architektonických a projektových spoločností.

Najnovšie referencie

  • Ide o viacúčelovú športovú halu pôdorysných rozmerov cca 42,5 x 24,5 m a svetlou výškou 8 m. Nosné funkčné využitie objektu zahŕňa športovú časť haly so zázemím pre športovcov. Ide o tréningovú halu pre snowboarding, skateboarding, climbing a pod. a gymnastické a akrobatické prvky týchto športov. Doplnkovými funkciami objektu sú obchod s požičovňou športového vybavenia,

  • Projekt Logistickej haly COOP JEDNOTA vychádza z požiadaviek investora. Jedná sa o skladovací halový objekt, ktorý je rozdelený na suchý sklad, sklad ovocia a zeleniny a sklad mliečnych výrobkov. Súčasťou haly je administratívny vstavok po celej dĺžke haly a tiež všetky potrebné sociálne zariadenia. Zámerom investora je realizácia zodpovedajúcich skladovacích, administratívnych a pomocných plôch, ktoré

  • Predmetom projektu je prístavba a novostavba Materiálovotechnologickej fakulty, ktorá je súčasťou školského areálu CAMPUS MTF STU v Trnave. Účelom objektu je vytvorenie administratívnych priestorov a nových seminárnych miestností a laboratórnych priestorov pre skvalitnenie výučby študentov. Objekt je situovaný na doteraz nezastavanej, voľnej ploche v severnej časti areálu MTF a je pristavaný a dispozične prepojený s

  • Polyfunkčný objekt bude slúžiť na ubytovanie obyvateľstva, podnikanie (prenajímateľné priestory na obchod, služby a kancelárie) a bude v ňom technológia Slovak Telecomu a jestvujúci CO kryt. V objekte a jeho okolí je zabezpečené parkovanie pre obyvateľov, nájomcov a čiastočne aj pre návštevníkov polyfunkčného objektu.   Architektúra objektu vychádza z vytvorenia dvoch základných výškovo odlíšených hmôt.

  • Objekt Zimného štadióna bol existujúci objekt integrovaný do organizmu mesta. Rekonštrukcia riešila hlavnú nástupnú plochu pre divákov ako aj zásobovanie a prevádzku štadióna. Urbanistická koncepcia pôvodnej budovy zostala zachovaná a v rámci rekonštrukcie nebola narušená. Návrh vychádzal zo zhmotnenia fenoménu ľadu (ľadovej kocky) do fasády objektu, ktorá obaľuje pôvodný zimný štadión ako horúce jadro, ktoré


Planografické služby

Spoločnosť PROMA s.r.o. ponúka profesionálne planografické služby v meste Žilina. Našim zákazníkom ponúkame komplexné služby od nasnímania zdrojových materiálov, ich prípravu a spracovanie a následné vytlačenie, rozmnoženie a kompletizáciu.

Založenie regionálnej kancelárie SKGBC v Žiline

Žilinská spoločnosť Proma, s.r.o. v priestoroch svojej centrály v Žiline, slávnostne otvorila regionálnu kanceláriu Slovenskej rady pre zelené budovy SKGBC.
Top